top of page
ANVAR final2.jpg

Architektúra je zážitok, pridaná hodnota, ktorú nie je možné zmerať. Vyvoláva emócie. Je pravdivým svetkom okolností svojho vzniku - nesnaží sa zapáčiť za každú cenu, ale hľadá neordinárne riešenia, ktoré odkrývajú nové obzory, posúvajú hranice. V civilizovaných krajinách si ľudia uvedomujú, že architektonické dielo je vizitkou investora, nie architekta, pretože "dobrý architekt" je predovšetkým dobrým služobníkom - takým, akých mali anglickí lordi - dokáže s nonšalantnosťou splniť akýkoľvek vrtoch, často tak neočakávane, až to zaráža dych. Má obrovské spektrum talentov, vysokú mieru empatie, intuície, loajality a jeho hlavným cieľom je spokojnosť/šťastie toho, komu slúži. Dobrý služobník nie je zakomplexovaný, ponížený otrok, ale zdravá osobnosť, preto nemá problém ostať v úzadí. A čo je pre mnohých nepochopiteľné - má svoju česť - nepotrebuje podliezať, preto nemá dôvod splniť požiadavky, ktoré budú komplikovať život (užívanie budovy), spôsobia problémy, alebo dokonca môžu niekoho priviesť do nešťastia.


Mám sa obrátiť na architekta, keď mi stačí iba nejaké štandardné riešenie, alebo len pečiatka?

Architekt je ako krajčír, ktorý šije oblek na mieru - poskytuje nadštandardné služby. Ak nemám takúto potrebu, kúpim si konfekčné oblečenie, ktoré ma bude stáť podstatne menej. V tom nie je nič zlé. Zásadným je úprimne si priznať, do ktorej kategórie patrím a nevyžadovať niečo, čo nie som schopný zaplatiť.


Je práca architekta adekvátne zaplatená?
Pre veľa ľudí je prekvapením, že aj typový projekt z kataólgu stojí tie isté peniaze, ako neopakovateľný individuálny projekt, ušitý na mieru jednému zákazníkovy, len s tým rozdielom, že cena práce nad typovým projektom je rozložená na veľké množstvo spotrebiteľov (opakovaní), takže každý zapltí len bezvýznamnú časť. Takisto, ako nie každý z nás si necháva šiť oblečenie na mieru a väčšinou si kupujeme typizované konfekčné oblečenie v obchodoch, ktoré sa vyrába hromadne v továrni, má svoje úzke spektrum klientov aj práca architekta.


Čo vlastne architekt robí?

Tým, čo charakterizuje prácu achitekta je správne pochopenie procesov, ktoré budú prebiehať v budove. Originalita tvorby a komplexnosť riešenia je vonkajším prejavom tohto pochopenia. Ideálny stav je, keď architekta prizvú už k výberu pozemku a sprevádza stavbu celým životným cyklom. Môžme to porovnať s vytvorením hudobného CD-čka... Pred tým, ako si môžem vypočuť novú sladbu, pracuje nad tým kolektív odborníkov - hudobný skladateľ, textár, hráči s hudobnými nástrojmi (ktoré tiež musí niekto vytvoriť), dirigent, režisér, zvukár a iní, vďaka ktorým vznikne výsledný zvukový záznam - hudobná skladba. Je očividné, že v tomto kolektíve je tvorivá zložka (tí, ktorí to vymyslia) a výkonná (tí, ktorí to podľa nôt a prípadne textu zrealizujú). Okrem toho je tu zapojená aj výroba, ktorá CD-čka fyzicky vyrába = hotovú nehmotnú skladbu iba zaznamenáva na nosiče, ktoré môžme zobrať do ruky - to ju však nerobí tvorcom skladby. Aj u stavby je potrebné, aby ju niekto dobre vymyslel, skoordinoval jej vytvorenie a potom kvalitne realizoval do fyzickej podoby.


A rovnako, ako u CD-čka, aj u projektu platí ochrana autorských práv. To, že som zaplatil za CD-čko mi nedáva právo považovať sa za vlastníka daného diela a svojvoľne robiť kópie, zasahovať do diela a podobne.

domov: Сведения

O MNE

domov: Новости
IMG_1433_edited_edited.jpg

SLUŽBY

Som autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov (reg.č. 2524AA)
Mám skúsenosti s vypracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie (architektonická štúdia, urbanistická štúdia, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie/ohlásenie, jednostupňový projekt, tendrová dokumentácia, realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia stavby, projekt búracích prác, územnoplánovacie podklady, územný plán obce, územný plán zóny). Ďalej sa venujem inžinierskej činnosti a technicko-ekonomickému poradenstvu. Vaše predstavy teda nie len prevediem do komplexnej projektovej dokumentácie, ale taktiež spočítam predbežné náklady, zaistím výberové konanie dodávateľa, vykonám autorský dozor, postarám sa o kolaudáciu stavby a pod. Rád Vám tiež poradím v prípade štátnych aj súkromných investičných projektov.

INTERIÉR

interiéry bytov a verejných priestorov

Návrh interiéru si vyžaduje osobnejší prístup, pretože je určený pre konkrétneho adresáta a jeho cieľom je vytvoriť konkrétnu atmosféru. Niekedy sa môže stať, že klient sám nedokáže presne definovať, čo očakáva. Preto úlohou architekta je byť nie len profesionálom svojej oblasti, ale aj pozorným poslucháčom vnímajúcim každú drobnosť.

tisk_ever_obyvak 01.jpg
kolaz 2.jpg
obchod 1.jpg
opti 2.jpg
klinika int 4.jpg
klinika int 6.jpg
klinika int 1.jpg
klinika int 3.jpg
kostel ab.jpg
office1a.jpg
rest1.jpg
kolaz 1.jpg
byt WK 07.jpg
byt WH 01.jpg
byt WD 06.jpg
byt WC 05.jpg
byt I 01.jpg
byt H 01.jpg
domov: Сведения

SÚKROMNÉ BÝVANIE

chaty, rodinné domy, vily

Naše kultúrne dedičstvo je veľká hodnota a je škoda, že si ho tak málo vážime. Obzvlášť sa to prejavuje v nešetrných prestavbách alebo búraní vidieckej architektúry. Je jasné, že rekonštrukcia je náročnejšia ako stavba nového domu, ale výsledky kvalitnej rekonštrukcie ozaj stoja za to. Nehľadiac na úctu k nášmu dedičstvu som zástanca efektívnosti, preto doporučujem rekonštrukcie u objektov, ktoré majú reálnu kultúrnu hodnotu. Efektívnosť vo výstavbe = energeticky úsporné stavby, s ktorými mám bohaté skúsenosti zo zahraničia a bol by som rád, keby sa aj na Slovensku stavebníci začali správať v tomto smere rozumnejšie. Vo svojích projektoch sa taktiež snažím uplatňovať princípy dávneho umenia harmonizácie priestoru a formovania životného prostredia VASTU.

ves 00.jpg
ves 01.jpg
ves 02.jpg
ves 06.jpg
ves 05.jpg
dum 02.jpg
dum 01.jpg
pas A03.jpg
pas A02.jpg
pas A01.jpg
Manf 02.jpg
Manf 08.jpg
Manf 05.jpg
002.jpg
001.jpg
modul 05.jpg
San 01b.jpg
San 06b.jpg
San 07b.jpg
San 09b.jpg
min 02.jpg
min 01.jpg
pas C01.jpg
pas C02.jpg
cyy 001yy.jpg
cyy 002yy.jpg
cyy 003yy.jpg
cyy 004yy.jpg
cyy 005yy.jpg
cyy 006yy.jpg
cyy 009yy.jpg
cyy 008yy.jpg
pas B01.jpg
pas B02.jpg
domov: Сведения

VEREJNÉ PROJEKTY

prečo sú na Slovensku tak nekvalitné a odpudzujúce verejné budovy a priestory?

Zákon nariaďuje verejným obstarávateľom, aby pri zadávaní zákaziek na verejné budovy dbali na energeticky úsporné a šetrné, teda kvalitné a dlhodobo efektívne nové i rekonštruované budovy s nižšími prevádzkovými nákladmi, príjemnejším prostredím pre ich užívateľov, šetrnejšie k životnému prostrediu a pritom jednoduhšie realizovateľné diela s použitím nových stavebných technológií a materiálov. Verejné prostriedky môžu byť vďaka tomu vynakladané dlhodobo efektívne a v súlade s princípmi dobrého hospodára.

To však nie je možné dosiahnuť verejným obsatrávaním, ktorého jediným krietériom je najnižšia cena. V civilizovaných krajinách preto verejné budovy obstarávajú VŽDY prostredníctvom architektonicej súťaže, kde sa hodnotí v prvom rade efektívnosť vynaložených prostriedkov na celý životný cyklus (od zámeru až po utilizáciu) navrhnutého architektonického diela.

00e.jpg
kostel ax3.jpg
kostol 2.jpg
klinika ext 1.jpg
00d.jpg
00c.jpg
kha 01.jpg
hlo 01.jpg
hlo 03.jpg
sos 03.jpg
sos 02.jpg
sos 05.jpg
00b.jpg
00.jpg
bet 01.jpg
kup 02.jpg
kup 01.jpg
les 03.jpg
les 02.jpg
les 01.jpg
000 skolka.jpg
domov: Сведения

URBANIZMUS A DEVELOPMENT

rozvojové a investičné projekty, územné plánovanie

Slovo "developer" býva vnímané negatívne, pretože väčšinu súčasných  investorov zaujíma jedniný ukazateľ projektu - fyzický zisk. Skutočný developer je však vizionár - usiluje o dlhodobo udržateľný rozvoj a najdôležitejším ziskom pre neho je pridaná hodnota. Uvedomuje si, že ak lokalitu pozdvihne sociálne, ekonomicky, kultúrne, vzdelanostne, zabezpečí primeranú úroveň bezpečnosti, ekologickej stability a komfortu, tak mu prinesie mnohonásobne vyšší zisk ako iba tupé zastavanie tým najlacnejším. Mária Terézia vysvetlila svoje reformy slovami: "Keď chcete ovcu dobre ostrihať, musíte ju dobre nakŕmiť..."

Pre mňa sú vzorom geniálnych vizionárov (developerov) bratia Tomáš a Jan Antonín BAŤA, ktorí predbehli svoju dobu a vďaka tomu, že ich prioritou bolo postarať sa o svojích spolupracovníkov (nikdy ich nenazývali "zamestnanci"!) a nie ich využiť, dokázali vybudovať obrovské impérium, ktoré menilo k lepšiemu myslenie a životy ľudí. Toto je skutočný development!!!

V rámci investičných a rozvojových projektov mám skúsenosti ako s konceptami zástavby menších pozemkov (napríklad niekoľkými rodinnými domami), tak aj komplexným riešením polyfunkčných mestských štvrtí, či už je to formou urbanistickej štúdie alebo územného plánu. Rád vám poradím s riešením súkromnej, komerčnej i municipálnej investície.

BSJ1 01.jpg
BSJ1 02.jpg
BSJ 02.jpg
BSJ 03.jpg
BSJ2 01.jpg
BSJ2 02.jpg
BSJ3 01.jpg
BSJ3 02.jpg
zav 01.jpg
zav 02.jpg
zav 03.jpg
6 domov.jpg
pen 00.jpg
pen 01.jpg
pen 05.jpg
pen 04.jpg
pen 02.jpg
pen 03.jpg
cak 01.jpg
cak 03.jpg
cak 02.jpg
kal 01.jpg
kal 02.jpg
kal 03.jpg
kal 04.jpg
kal 06.jpg
kal 05.jpg
kal 08.jpg
kal 07.jpg
domov: Сведения

SPOLUPRÁCA

pomimo výberu z projektov zverejnených v jednotlivých kategóriach, som spolupracoval na mnohých projektoch v rôznych architektonických kanceláriách, ktoré sú nositeľmi autorských práv k týmto projektom - v tejto kapitole zverejňujem niektoré z nich

projektil 2.jpg

Po presťahovaní do Prahy som dostal možnosť spolupracovať s výbornými architektami z ateliéru Projektil. V tom čase chalani spracovávali projekty víťazných súťažných návrhov na Centrum ekologických aktivit Sluňákov a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Pomáhať im s týmito projektami bola pre mňa obrovská skúsenosť, za ktorú som veľmi vďačný.

K spolupráci s týmto ateliérom ma prizval môj bývalý spolužiak, výborný kamarat a človek - Andrej Bukovský, ktorý tam pracuje dosnes :-) Andreja som vždy obdivoval (nie len preto, že veľmi pekne kreslí) a túžil som niekedy s ním spolupracovať. Nakoľko som absolvoval na Katedre obnovy pamiatok a tvorby v historickom prostredí, venoval som sa tu väčšinou rekonštrukciám. Asi najzaujímavejšou bola rekonštrucia meštianskeho domu v pražskej Křemencovej ulici (hneď vedľa historického pivovaru U Fleků) na hotel Páv.

128374415.jpg
shs 2.jpg

Táto spolupráca začala nevinne - Lubor a Lukáš nestíhali a hľadali niekoho, kto by nakreslil projekt na showroom Harley-Davidson® v Ostrave. Na základe toho mi ponúkli dlhodobejšiu spoluprácu. Pomáhal som s takými projektami, ako sú centrálna hasičská stanica na pražskom letisku, vstupná hala PRE, bytové domy Chodovec.

JIRAN KOHOUT ARCHITEKTI

Tento ateliér už neexistuje - spoločníci Zdeněk Jiran a Michal Kohout sa v roku 2012 rozišli a dnes je možné práce z obdobia spoločného fungovania vidieť na ich stránkach - Jiran a partner architekti (www.jparch.cz) a UNIT architekti (www.unitarch.eu)...Do tohto ateliéru som bol "vypožičaný", keď nebolo do čoho pichnúť v SHS, pretože Lubor a Lukáš tiež začínali u Jiran Kohout architekti :-) Svet je malý a v jednej brandži sa všetci navzájom poznajú...Tu som pracoval na projekte bytových domov Jeseniova

x 000260.jpg
92006_LanteOpening_Drbohlav_022.jpg

ŠKOLA V AFRIKE

Snáď každý si položil v živote otázku: "Načo to všetko robím? Aký to má zmysel?" Toto ma priviedlo k charitatívnej organizácii Člověk v tísni, ktorá vtedy robila druhý ročník projektu "Postavme školu v Africe"... 
Deti v Etiópii majú často prístup iba k neformálnemu vzdelávaniu a pritom musia do školy chodiť aj desiatky kilometrov pešo. Školy sú často iba provizórnymi prístreškami, v ktorých je v období dažďov nebezpečné nachádzať sa. V roku 2006 bola v rámci tohto charitatívneho projektu postavená prvná oficiálna základná škola v dedine Lante.

Nasledovala krátka spolupráca s moskovským ateliérom Atrium. Tu som robil koncepty vilových domov pre miestnu "vyššiu vrstvu"...
Výzvou bol aj súťažný projekt na dostavbu prieluky v centre Moskvy na nábreží rieky.

kursovoi 01 montage 01 0000.jpg
jauza 2.jpg

Po krátkom období riešenia víz a iných náležitostí som sa chcel vrátiť do Ruska. Ešte pred odchodom som sa zoznámil na jednej výstave s večne vysmiatym architektom, ktorý sa volá Ilja Zalivuchin. Ten mi ponúkol spoluprácu v Jauzaprojekte...Ilja mi dal plnú voľnosť, takže projekty, ktoré som tu viedol boli plne pod mojou taktovkou. Robili sme prevažne urbanistické projekty, pretože v tej dobe bol v Rusku moderný urbanizmus v plienkach. Takže veľké projekty ako areál moskovského parku pionierov (65 ha), nová štvrť na nábreží v Kaluge (180 ha), nová mestská časť "Južnyj" v Minerálnych Vodách (520 ha)...

Po Rusku som cestoval, študoval a riešil vlastné projekty. Ďalšou dlhodobejšou spoluprácou bola etapa v renomovanej pražskej spoločnosti DaM. Tu som okrem iného pracoval na projektoch kancelárskych budov. Jednou z nich bola novostavba v ulici Evropskej (neskôr budova dostala názov BloX) a v druhou rekonštrukcia budovy v Jidřišskej ulici (bývalé sídlo československej televízie) s dostavbou vo dvore.

dam 2.jpg
Kolbeova vizu V02 cam 03.jpg

Po dlhšej dobe strávenej v Ázii som sa opäť vrátil do Prahy. AIP architekti sa venujú väčšinou rezidenčnému bývaniu.
Tu som spolupracoval prevažne na súťažných projektoch, jedným z ktorých bola revitalizácia areálu pražských ČKD vo Vysočanoch na modernú rezidenčnú štvrť.

Myšlienka dostupného bývania nie je ničím novým. Každá doba má svoje špecifiká a požiadavky na "slušné bývanie" sa menia. V ostatnej dobe venujem veľa času dotvoreniu stavebného systému, založeného na moderných metódach výstavby prostredníctvom „inteligentných konštrukcií“, ktoré spĺňajú požiadavky zelenej dohody (GREEN DEAL) ako je neutrálna uhlíková stopa, zníženie energeticej náročnosti, použitie ľahko recyklovateľných stavebných konštrukcií a prevádzkových technológií bez ďalších dopadov na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu, modulárne riešenia, ktoré zlacnia a zrýchlia výstavbu a zložité postupy presunú do výrobnej haly s väčšími možnosťami.

schema WIX.jpg
domov: Новости

KONTAKTY

Branislav Blažek
autorizovaný architekt SKA reg.č. 2524AA

SNP 422, 908 79 Borský Svätý Jur

+421 951 401 900 +420 722 731 888

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujem!

domov: Контакты
bottom of page